ORS 79

ศิษย์เก่าราชสีมา ม.1- ม.6 รุ่นแรก รองทรง

บ้านของพวกเราชาวแสดขาว ศิษย์เก่าราชสีมา ม.6 รุ่นแรก รองทรง  Get orscom chat group | Goto orscom website

งานเลี้ยงรุ่น 2556 ศิษย์เก่าราชสีมา รุ่น 79 ม.รุ่นแรก ม.1..ม.6 [2521-2526]
ภาพคณะกรรมการประชุมเตรียมงาน จัดแข่งขันกอลฟ์ การกุศล หารายได้เข้ารุ่น

 ภาพบรรยากาศแข่งขันกอลฟ์การกุศล ORS79 ( 7 มิถุนายน 2556 )


ภาพทำบุญแด่เพื่อน ORS 79 ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ.วัดใหม่อัพวัน ( 8 มิถุนายน 2556 )

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล ORS 79 ทีม ors กรุงเทพ vs ors โคราช ( 8 มิถุนายน 2556 )

 


ภาพบรรยากาศ งานเี้ลี้ยงสังสรรค์ ORS 79 ( 8 มิถุนายน 2556 )